==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã ứng dụng phần mềm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để lập cơ sở dữ liệu quản lý cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố. UBND thành phố đã duyệt kinh phí gần 250 triệu để Sở xây dựng nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm GIS qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn.

Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã ứng dụng phần mềm Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để lập cơ sở dữ liệu quản lý cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố. UBND thành phố đã duyệt kinh phí gần 250 triệu để Sở xây dựng nghiên cứu triển khai ứng dụng phần mềm GIS qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn.

Đà Nẵng Ứng Dụng Công Nghệ GIS Vào Công Tác Quản Lý Cây Xanh - Ảnh 1

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) được hình thành vào những năm 1960 và phát triển rất rộng rãi trong 10 năm lại đây. GIS là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên trái đất. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thông thường và các phép phân tích thống kê, phân tích không gian.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Lê Tùng Lâm cho hay, Sở đang làm việc với phía tư vấn để lên kế hoạch cụ thể cho việc quản lý cây xanh bằng bản đồ. Hệ thống GIS quản lý cây xanh với các dữ liệu như vị trí, chủng loại, tình trạng sâu bệnh, hạ tầng... Các dữ liệu dự kiến hoàn thành trong năm 2016 và sẽ xem xét quy hoạch theo từng vùng. 

Đà Nẵng Ứng Dụng Công Nghệ GIS Vào Công Tác Quản Lý Cây Xanh - Ảnh 2

Dự kiến, dự án ứng dụng công nghệ GIS quản lý cây xanh sau khi được nghiệm thu sẽ bàn giao cho công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng tiếp nhận và sử dụng. Ý nghĩa của ứng dụng này sẽ giúp quản lý cây xanh về cả số lượng và chất lượng, làm tốt công tác xây dựng CNTT và quản lý nhà nước về cây xanh. 

 

Đà Nẵng Ứng Dụng Công Nghệ GIS Vào Công Tác Quản Lý Cây Xanh

Đà Nẵng Ứng Dụng Công Nghệ GIS Vào Công Tác Quản Lý Cây Xanh
14 1 15 29 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==