==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Đà Nẵng lập tổ phản ứng nhanh về oan toàn du lịch

Vừa qua UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt Quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch. Đây là tổ phối hợp liên ngành do Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình làm Tổ trưởng, giúp UBND thành phố tiếp nhận thông tin, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

Nghĩa Trang Liệt Sĩ: Nghĩa Trũng Hòa Vang Nghĩa Trang Liệt Sĩ: Nghĩa Trũng Hòa Vang

Vừa qua UBND thành phố nơi đâyHuỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt Quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch. Đây là tổ phối hợp liên ngành do Phó Giám đốc Sở chương trình Nguyễn Xuân Bình làm Tổ trưởng, giúp UBND thành phố tiếp nhận thông tin, theo dõi, kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.
Đà Nẵng lập tổ phản ứng nhanh về oan toàn du lịch - Ảnh 1
Tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan hoạt động du lịch, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị và những nội dung khác có liên quan theo quy định.

Tổ cũng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố định kỳ hoặc theo đột xuất, giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố vùng này cũng đã yêu cầu Sở du lịch Đà Nẵng sớm đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch thành phố mảnh đất nàyđể đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, đầu tư phát triển sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực xây dựng thể chế trong ngành du lịch trên cơ sở Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch của Trung ương.
Đà Nẵng lập tổ phản ứng nhanh về oan toàn du lịch - Ảnh 2
UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của nơi này tại nước ngoài trong năm 2017 và các năm tiếp theo, đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ trong các khu, điểm du lịch, kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các vi phạm, bao gồm cả việc rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, phối hợp với các ngành xử lý nghiêm các hành vi phản cảm, mất an ninh trật tự...

Ngoài ra UBND thành phố nơi nàygiao Sở Công Thương tiếp tục triển khai quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh có tính chất lừa đảo, đeo bám, ép giá, bắt chẹt du khách.

Thành phố đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh, Đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về thủ tục xuất nhập cảnh sau khi Bộ Công an triển khai Đề án cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu,  phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi về cấp thị thực nhập cảnh, nghiên cứu cải tiến quy trình kiểm soát về nhập, xuất cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách làm thủ tục tại các cửa khẩu đường không, đường bộ và đường biển, chủ động các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách trong tình huống khẩn cấp.

Nguồn tin: baodanang.vn

Đà Nẵng lập tổ phản ứng nhanh về oan toàn du lịch

Đà Nẵng lập tổ phản ứng nhanh về oan toàn du lịch
63 6 69 132 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==