==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Đà Nẵng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

Chiều 27-12, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị nghe Sở Du lịch và các chuyên gia báo cáo kết quả dự án “Xác định đóng góp của ngành du lịch đối với nền kinh tế thành phố Đà Nẵng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Vai trò và đóng góp của du lịch vào nền kinh tế tỉnh Đà Nẵng

Chiều 27-12, UBND thành phố vùng này tổ chức hội nghị nghe Sở Du lịch và các chuyên gia báo cáo kết quả dự án “Xác định đóng góp của ngành du lịch đối với nền kinh tế thành phố Đà Nẵng”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Vai trò và đóng góp của du lịch vào nền kinh tế tỉnh Đà Nẵng - Ảnh 1
 

Để xác định rõ hơn vai trò và đóng góp của du lịch trong nền kinh tế địa phương, từ tháng 4-2017, UBND thành phố quyết định thuê các chuyên gia nghiên cứu về sự đóng góp của ngành du lịch đối với nền kinh tế của thành phố, từ đó hiểu rõ hơn sự đóng góp của ngành du lịch, có sự đầu tư đúng mức, đầy đủ hơn, nhận thức rõ hơn, quyết tâm nhiều hơn, tiếp tục xây dựng dịch vụ du lịch của nơi đây trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn đối với nền kinh tế của thành phố.

Vai trò và đóng góp của du lịch vào nền kinh tế tỉnh Đà Nẵng - Ảnh 2
 

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu dự án, kết quả điều tra hoạt động du lịch năm 2017 đối với khách quốc tế và khách du lịch nội địa tại 11 khu, điểm du lịch theo cách điều tra chọn mẫu (ngẫu nhiên, thuận tiện và trực tiếp hỏi khách dựa trên bản câu hỏi đã chuẩn bị sẵn), trong đó tập trung điều tra 3 nhóm thông tin chính gồm: thông tin chung của khách và chuyến đi, thông tin về chi tiêu của khách trong chuyến đi và đánh giá của khách về dịch vụ du lịch tại nơi này.

Thông tin chung của khách chỉ ra rằng, khách đến với mảnh đất này chủ yếu là khách trẻ, tập trung ở độ tuổi từ 15-44, hơn 80% khách quốc tế đến Đà Nẵng lần đầu, chỉ 7% khách đến lần thứ 3 trở lên, trong khi khách nội địa lần lượt là 41% và 27%. Số đêm lưu lại mảnh đất nàycủa khách quốc tế (bình quân 3,6 ngày) nhiều hơn khách nội địa (3 ngày)...

Vai trò và đóng góp của du lịch vào nền kinh tế tỉnh Đà Nẵng - Ảnh 3

Du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng

Du lịch thực sự là ngành mũi nhọn tại thành phố Đà Nẵng, đóng góp của ngành vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm trước là 23,72%, trong đó đóng góp trực tiếp 13,24%, đóng góp gián tiếp (lan tỏa) 10,48%, đóng góp tạo ra việc làm trên địa bàn thành phố năm 2016 là 25,43%.

Du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các chuyên gia. Song, kết quả nghiên cứu trong một năm vẫn chưa đầy đủ. Vì vậy, theo Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, các ngành cần phối hợp thực hiện công việc này liên tục trong 3 năm thì độ chính xác, tin cậy sẽ cao hơn.

Kết quả nghiên cứu, đánh giá nhằm tổng hợp và cung cấp số liệu cho việc xác định một cách khoa học tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn, đóng góp của du lịch đối với kinh tế và việc làm của thành phố.

Nguồn tinh: baodanang.vn

Đà Nẵng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn

Đà Nẵng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
51 5 56 107 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==