==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, Tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm Thông tin dịch vụ công (Tổng đài 1022) vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu thông tin, dịch vụ du lịch, hỗ trợ du khách trong những trường hợp khẩn cấp.

Trung tâm Xúc tiến chương trình, Tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm Thông tin dịch vụ công (Tổng đài 1022) vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu thông tin, dịch vụ du lịch, hỗ trợ du khách trong những trường hợp khẩn cấp.
Đà Nẵng cung cấp thông tin hỗ trợ du khách du lịch - Ảnh 1
Theo đó, các cơ quan phối hợp trong việc tiếp nhận, giải đáp thông tin và ý kiến phản ánh, góp ý về lĩnh vực du lịch. Tổng đài 1022 sẽ cung cấp cho du khách các thông tin liên quan đến dịch vụ du lịch, hoạt động du lịch và các hoạt động có liên quan đến khách du lịch, cung cấp thông tin các điểm cơ sở phục vụ lưu trú, cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, tiếp nhận thông tin phản ánh, góp ý trong các hoạt động chuyên ngành về du lịch như lữ hành, lưu trú…

Tổng đài làm đầu mối tiếp nhận và chuyển cuộc gọi cho Tổ phản ứng nhanh du lịch nhằm xử lý kịp thời các trường hợp khẩn cấp xảy ra với du khách như gặp tai nạn, bị xâm hại tài sản, tính mạng, các hành vi gây rối trật tự công cộng của khách du lịch, các đơn vị kinh doanh không đảm bảo trong hoạt động lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên, cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, khu, điểm du lịch, làm đầu mối tiếp nhận và chuyển cuộc gọi cho Trung tâm Hỗ trợ du khách (thuộc Trung tâm Xúc tiến du lịch) trong các trường hợp như ý kiến phản ánh của khách du lịch về tình trạng “chặt chém”, đeo bám, chèo kéo khách tại các khu, điểm du lịch, tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, du khách nhờ hỗ trợ trong trường hợp mất giấy tờ, visa, tài sản…
Đà Nẵng cung cấp thông tin hỗ trợ du khách du lịch - Ảnh 2
Tổ phản ứng nhanh du lịch sẽ tiếp nhận các vụ việc, hành vi vi phạm trên lĩnh vực du lịch và các hoạt động liên quan đến khách du lịch trong các trường hợp về khách du lịch gặp tai nạn, bị xâm hại tài sản, tính mạng, các hành vi gây rối trật tự công cộng của khách du lịch, các đơn vị kinh doanh không đảm bảo trong hoạt động lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên, cơ sở ăn uống đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, khu, điểm du lịch…

Nguồn tin: baodanang.vn

Đà Nẵng cung cấp thông tin hỗ trợ du khách du lịch

Đà Nẵng cung cấp thông tin hỗ trợ du khách du lịch
48 5 53 101 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==