==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vào ngày 13-7 Tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động hành trình, thể thao giải trí trên biển trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An).

Vào ngày 13-7 Tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quy chế quản lý và tổ chức các hoạt động chương trình , thể thao giải trí trên biển trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An).
Thời gian hành trình giải trí trên biển Cù lao Chàm - Ảnh 1
Mỗi năm trong điều kiện thời tiết bình thường, thời gian hoạt động hành trình trên biển bắt đầu từ 6 - 17 giờ hằng ngày (từ 1.3 - 30.9) và từ 7 - 15 giờ hằng ngày (từ 1.1 - 28.2). UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ sở kinh doanh hoạt động trải nghiệm, thể thao giải trí trên biển tuyệt đối không được tổ chức cho khách thăm quan tham gia hoạt động vào khu vực và thời gian cấm hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Tại khu bảo tồn biển đảo Cù Lao Chàm, các hoạt động thể thao, giải trí được phép tổ chức, bao gồm: Tắm biển, bơi có ống thở không bình khí, lặn có bình khí, sử dụng thuyền hoặc thuyền thúng có đáy kính để quan sát các rạn san hô và sinh vật biển, lướt ván, thuyền kayak, phao chuối, câu cá giải trí và các loại hình chương trình , thể thao khác tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, thiên nhiên...
Thời gian hành trình giải trí trên biển Cù lao Chàm - Ảnh 2
Hiện tỉnh Quảng Nam yêu cầu nguồn thu (thu thuế, phí, lệ phí) từ các hoạt động hành trình sinh thái biển được sử dụng theo các quy định hiện hành của nhà nước, trong đó ưu tiên sử dụng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Quy chế cũng quy định, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm không ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn thiên nhiên và phải đảm bảo các nguyên tắc phù hợp với quy hoạch các phân vùng chức năng biển của Khu bảo tồn đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Không làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững các hệ sinh thái thủy sinh, đời sống tự nhiên của các loài động, thực vật biển, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm ở biển cũng như ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư tại địa phương. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Lữ khách .
Thời gian hành trình giải trí trên biển Cù lao Chàm - Ảnh 3
Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tham gia các hoạt động quản lý, bảo tồn và đầu tư phát triển các hoạt động chương trình trong Khu bảo tồn biển theo quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên sự tham gia của cộng đồng địa phương để nâng cao thu nhập cũng như nhận thức, trách nhiệm về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.
Thời gian hành trình giải trí trên biển Cù lao Chàm - Ảnh 4
Các tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh hoạt động hành trình, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phải đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của nhà nước, bao gồm: điều kiện cơ sở vật chất, khu vực tổ chức; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện về nhân viên chuyên môn.
Thời gian hành trình giải trí trên biển Cù lao Chàm - Ảnh 5
Ngoài ra, quy chế còn quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phối hợp quản lý và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thể thao giải trí trên biển trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Thời gian trải nghiệm giải trí trên biển Cù lao Chàm

Thời gian trải nghiệm giải trí trên biển Cù lao Chàm
70 7 77 147 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==