==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Chi tiết bảng giờ xuất phát.(click bài viết xem chi tiết)

Mác Tàu SE1 SE3 SE5 SE7 TN1
Lộ Trình 791 Km
Giờ Khởi Hành Từ Hà Nội 19h00 23h00 15h45 06h15 10h05
Giờ Đến Tại Đà Nẵng 10h31 13h12 08h56 21h41 04h38
Đặc Điểm Đỗ ít ga

Đỗ ít ga nhất

Đỗ nhiều ga Đỗ ít ga Đỗ nhiều ga

 

BẢNG GIỜ TÀU THỐNG NHẤT HÀ NỘI ĐÀ NẴNG

BẢNG GIỜ TÀU THỐNG NHẤT HÀ NỘI ĐÀ NẴNG
32 3 35 67 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==