==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Công ty VietSense  chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô 4 chỗ phục vụ đi hành trình Đà Nẵng với nhiều chủng loại xe từ tiêu chuẩn đến sang trọng đời cao, lái xe chuyên nghiệp phục vụ chu đáo suốt hành trình

Công ty VietSense  chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô 4 chỗ phục vụ đi trải nghiệm Đà Nẵng với nhiều chủng loại xe từ tiêu chuẩn đến sang trọng đời cao, lái xe chuyên nghiệp phục vụ chu đáo suốt hành trình

TUYẾN ĐƯỜNG ĐẾN CÁC ĐIỂM THAM QUAN chương trình ĐÀ NẴNG

Tuyến đường

Thời gian

4CN

7CN

16 CN

29 CN

35 CN

45 CN

Nội thành Đà Nẵng 1 ngày (80km) 800 900 1,000 1,500 1,900 2,600
Đón/tiễn sân bay/ ga Đà Nẵng chuyến 300 350 400 650 750 900
ĐN- Khoáng nóng Phước Nhơn 1 ngày 800 900 1.000 1.600 1.900 2.500
ĐN - Hội An - ĐN 1 ngày 850 950 1.200 1.900 2.600 3.300
ĐN - Bà Nà - ĐN 1 ngày 800 900 1.000 1.600 1.900 2.500
ĐN - Mỹ Sơn - ĐN 1 ngày 1.050 1.250 1.300 2,000 2.400 2.700
ĐN - Hội An - Mỹ Sơn - ĐN 1 ngày 1.200 1.400 1.500 2.300 2.700 3.400
ĐN - Huế - ĐN 1ngày 1.600 1.900 2.100 3.000 3.800 4.800
ĐN - Bà Nà - NHS -Hội An 1 ngày 1.400 1.700 1.900 2.700 3.300 4.000
ĐN - Huế - ĐN 2 ngày 2.200 2.600 2.800 4.000 5.500 6.500
ĐN - Bà Nà - Ngũ Hành Sơn -Hội An-ĐN 2 ngày 1.800 1.900 2.000 3.300 4.000 5.000
ĐN- Hội An -Mỹ Sơn - Huế -ĐN 2 ngày 2.700 3.100 3.350 4.600 5.900 7.100
ĐN - Sơn Trà -Bà Nà -Ngũ Hành Sơn -Hội An - ĐN 3 ngày 2.400 2.600 2.700 4.300 4.900 6.500
ĐN - Ngũ Hành Sơn - Hội An-Bà Nà -Huế - ĐN 3 ngày 3.300 3.500 3.700 6.000 7.500

9.000

ĐN-Sơn Trà- Cù Lao Chàm - Hội An - Bà Nà - ĐN 4 ngày 2.800 3.200 3.700 5.500 6.800 8.300
ĐN - Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà - Huế - ĐN 4 ngày 3.800 4.200 4.500 7.000 8.500 10.500
ĐN - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An - Huế - Quảng Bình - ĐN 5 Ngày 6.500 7.300 7.500 11.500 13.600 15.500

Tuyến đường từ thành phố ĐÀ NẴNG trở ra

ĐN - Lăng Cô - ĐN 1 ngày 900 950 1.000 1.450 1.600 2.200
ĐN - Huế - ĐN 1 ngày 1.350 1.450 1.550 2.200 2.350 3.000
ĐN - Quảng Trị - ĐN 1 ngày 1.650 1.750 1.850 2.500 2.700 3.800
ĐN - Đồng Hới (QB) - ĐN 2 ngày 1 đêm 2.900 3.100 3.400 4.600 5.000 6.300
ĐN - Vinh - ĐN 4 ngày trở lên mỗi ngày tính 1.200 1.300 1.450 1.800 1.950 2.600
ĐN - Hà Nội - Đà Nẵng 5 ngày trở lên mỗi ngày tính 1.500 1.600 1.700 2.100 2.300 3.800
ĐN - Quảng Ninh - Đà Nẵng 5 ngày trở lên mỗi ngày tính 950 1.750 1.900 2.600 2.850 4.600

Tuyến đường từ thành phố ĐÀ NẴNG trở vào

ĐN - Tam Kỳ - ĐN 1 ngày 950 1.000 1.100 1.700 1.800 2.400
ĐN - Núi Thành - ĐN 1 ngày 1.150 1.250 1.400 2.050 2.300 3.200
ĐN - Quảng Ngãi - ĐN 1 ngày 1.450 1.550 1.700 2.400 2.600 3.200
ĐN - Qui Nhơn - ĐN 2 ngày 1 đêm 3.200 3.400 3.600 4.600 4.900 5.800
ĐN - Phú Yên - ĐN 3 ngày 2 đêm 4.400 4.700 5.000 6.000 6.400 7.800
ĐN - Buôn Mê Thuộc - ĐN 4 ngày trở lên mỗi ngày tính 1.300 1.400 1.550 1.900 2.100 3.500
ĐN - Gia Lai - ĐN 3 ngày 2 đêm 4.200 4.600 4.900 6.000 6.600 8.000
ĐN - Nha Trang - ĐN 4 ngày trở lên mỗi ngày tính 1.200 1.300 1.400 1.800 2.000 3.200
ĐN - Đà Lạt - ĐN 4 ngày trở lên mỗi ngày tính 1.500 1.600 1.800 2.400 2.600 4.300
ĐN - Sài Gòn - ĐN 5 ngày trở lên mỗi ngày tính 1.600 1.750 1.850 2.800 3.050 5.000
ĐN - Cần Thơ - ĐN 6 ngày trở lên mỗi ngày tính 1.700 1.850 2.000 3.400 3.650 5.800

Ghi chú:

+ Giá trên đã bao gồm chi phí nhiên liệu, phí cầu đường và lương lái xe

+ Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

 

Cho Thuê xe Đà Nẵng Từ 4-45 Chỗ

Cho Thuê xe
 Đà Nẵng Từ 4-45 Chỗ
14 1 15 29 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==